10.03.21 - Pavel Karasev in the program Otrazhenye on the OTR channel

Other videos

25.12.23 - Polina Sokolova in the program "News" on RTVI channel
08.12.23 - Alexander Lomanov is a guest of the program Mezhdunarodnoye Obozreniye
01.12.23 - Dmitry Stefanovich on the air of "Govorit Moskva" radio station
03.11.23 - Sergey Oznobishchev is a guest of the program "What's Happening"?
.